Bliv medlem

Indtil den 1. januar 2015 er medlemskabet af foreningen Kulturmejeriet Langesø gratis. Ønsker du at være medlem af foreningen kontaktes: info@kulturmejeriet-langesoe.dk.

Herefter vil medlemskontingentet være 100 kr. årligt som fastlagt på generalforsamlingen. For studerende, arbejdsledige og pensionister er kontingentet dog kun 50 kr. årligt.

Ønsker du fremover også at støtte foreningen med et medlemskab, kan kontingent indbetales på følgende konto i Danske Bank:

Reg. nr. 0933, konto nr. 4378132878

NB! Husk at opgive navn og adresse - og meget gerne tlf.nr. og e-mail adresse.

Fordele ved medlemskab er bl.a. følgende:

  • Du indkaldes til generalforsamlinger, hvor du har stemmeret til fremsatte forslag.
  • Du vil kunne fremsætte dine egne forslag til generalforsamlingens dagsorden.