Morud og omegn

Moruds beliggenhed i naturskønne områder med kort afstand til Odense gør området attraktivt, hvorfor mange unge børnefamilier har bosat sig her. Ligeledes i landsbyerne Rue og Bredbjerg. Der savnes dog fritidstilbud ud over skole- og sportsaktiviteter, fx. flere ’kulturelle’ mødesteder for voksne, unge eller børn. Især den (kommende) store ungegruppe mangler steder at gå hen. Derfor skal der være tilbud til alle aldersgrupper. Det er vigtigt med projekter målrettet børnefamilierne, da familierelationerne indbyrdes, men også netværket til andre styrkes i fælles aktiviteter.

Samarbejdets gyldne kunst

Morud og Rue har etableret borgerforeninger med egne aktiviteter og egne websites. Det er vigtigt for foreningen at have et tæt samarbejde med borgerforeningerne, da de altid kender byernes aktiviteter.

Den største arbejdsplads i Morud er folkeskolen Havrehed, som ligger ca. 400 m fra mejeriet. Dette skoleregi samt idrætshallen er primære mødecentre for børnefamilierne. Der kan tænkes samarbejde med skolen og børneinstitutioner om konkrete projekter, fx. børnekurser i sund madlavning. Et samarbejde i form af aktivitetsdage med andre lokale spisesteder ønskes, fx. om fælles madtemaer. Fælles marketing og PR styrker synenergieffekten og skaber mere fokus på området.

Douglashuset ved Langesø Golfklub har udtrykt stort behov for Bed & Breakfast-muligheder for deres motionister. Overnatningsmuligheder er også vigtige for andre motionister og friluftsmennesker som cyklister og vandrere - mejeriet ligger faktisk på Margueriteruten - samt for kursister på mejeriet. Der er endvidere udtrykt ønske om samarbejde fra Det Fynske Kunstakademi, Odense.