Stedet historie

Det gamle Rue Mejeris historie er unik. Det første mejeri blev bygget 1886 i Rue (heraf navnet). Det blev dog – efter flere lokale kontroverser - flyttet i 1916 til den gamle ’kongevej’ over Fyn, Rugårdsvej, for at mejeriet bedre kunne forsyne odenseanerne med mælkeprodukter. Her fungerede det som mejeri for omegnens bønder indtil midt i 1960’erne. Siden blev det i 1970’erne og frem til midt i 1980’erne brugt som smedeværksted og som centrum for egnens store loppemarked, hvor der kunne være besøg af flere tusinde personer på en weekend.

Rue Mejeri er tegnet af arkitekt H. C. Andersen fra Baaring. Han har tegnet flere mejerier, bl.a. det i Baaring. Ét af de ialt 4 fredede mejerier i Danmark er tegnet af ham, nemlig Sønderbro Mejeri nær Bagenkop, Langeland.

Mejeriet i Rue er beskrevet i bogen “Danske Mejerier”. Data er samlet og bearbejdet af G. Ellbrecht, 1916.

Mejeriet besidder således den historiske og kulturelt unikke ramme for et center for økologi, genbrug, kunst etc.

Mejeriets placering i Nordfyns Kommunes sydlige del er logistisk ideel - midt i Langesø Skov, men ud til den befærdede Rugårdsvej fra Odense til Nordvestfyn, og ikke langt fra Langesø Gods og søen, der er kendt som én af odenseanernes foretrukne udflugtssteder.

Således vil projektet bidrage til ”en bedre sammenhængskraft mellem de forskellige by- og landområder på Nordfyn, samt mellem landdistriktet Nordfyn og storbykommunen Odense”.

Rue Mejeri udgør en væsentlig del af ikke kun den lokale kulturarv og identitet, men også af odenseanernes.

To andre historiske seværdigheder i nærheden af mejeriet kan nævnes, idet de begge var med til at trække mange fynboer til området. Det drejer sig om Langesø Gods’ berømte tulipanpark i 1950’erne og 1960’erne, samt om Kom Igen Kroens berømte restauranttilbygning tegnet af den nu verdensberømte arkitekt Verner Panton. Restauranttilbygningen er dog desværre nedrevet først i 1980’erne.

Luftfoto af mejeriet

Mejeriet fra luften

Rue Mejeri fotograferet i slutningen af 1930’erne.