Fælleshaven

I marts 2013 fik foreningen stillet 5000 m2 jord til rådighed af ét af Grøntsagskassens medlemmer, Ulrike Müller. I forlængelse af foreningens øvrige aktiviteter opstod nemlig idéen om at dyrke grøntsager til grøntsagskassen i et fællesskab. Det sker under kyndig vejledning af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund

Formålet med Fælleshaven er at bevidstgøre processen ”fra jord til bord” og at give lokale beboere og evt. andre interesserede mulighed for at lære, hvordan man dyrker grøntsager efter økologiske/biodynamiske principper. Læring foregår via det konkrete frivillige arbejde i haven. Der sigtes mod at skabe et socialt fællesskab gennem forskellige aktiviteter, der finder sted på havedagene, så det at bearbejde jorden, luge, høste etc. forbindes med glæde og samvær med andre.

I april 2013 søgte vi om støtte til etablering af haven fra Miljøministeriets nye pulje, Puljen for Grønne Ildsjæle. Den 27. maj samme år fik vi tilsagn om i alt 67.011 kr., som vi er lykkelige for! Beløbet udgør ca. 70 % af de samlede projektudgifter, således at egenbetalingen udgør 26.780 kr.

NB! KIG FORBI! Alle er hjerteligt velkomne til at besøge haven, deltage i aktiviteter og give en hånd med. Den ligger på Farstrupvej 4. Ring lige først (på 29 80 78 80) for at være sikker på, at vi er til stede. Tag gerne børnene med!

Læs også Erik Frydenlunds artikel om haven ‘Årets gang derude’ fra Tidsskriftet Biodynamisk Forening juni 2013 under Erik Frydenlunds klumme.

Vores fælleshave ligger i Farstrup. Den er anlagt med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen. Her dyrker vi en stor del af de grøntsager, som indgår i grøntsagskassen. Lige nu er haven ved at blive udvidet med nye bede med bl.a. frugtbuske og blomster til gavn for bierne. Desuden har vi planer om at udsætte kalve, så det bliver muligt at købe økologisk kød.

Grønsagskassen

Grøntsagskassen blev første gang udleveret d. 3. aug. 2012 til 10 medlemmer. Den vokser støt og roligt fra gang til gang – i dag har den over 50 medlemmer.

Grøntsagskassen eksisterer på basis af frivillige hænder, så hvis du har lyst til at give en hånd med, er du hjertelig velkommen!

Stedet Tæller

Projektets formål er at etablere et kulturhus og bevare det gamle mejeri og dermed skabe et kulturelt omdrejningspunkt der fremmer fællesskab. Vi arbejder hårdt på at fremme bæredygtighed med udgangspunkt i helse og økologi.

Morud ligger naturskønt i et kuperet skovområde, tæt ved Odense og ikke langt fra den fynske motorvej.

Kulturaktiviteter

På mejeriet afholdes der bl.a. foredrag, kurser, udstillinger, koncerter og teaterforestillinger samt julemarked. Planen er, at aktiviteterne skal udvides, og at der arrangeres events i samarbejde med andre kulturinstitutioner og foreninger. Tanken er også at tilknytte café, isbod og evt. folkekøkken til stedet.