Industrien er en vigtig del af Danmarks historie. Derfor har Kulturarvsstyrelsen arbejdet med at formidle industriens værdier. Klik i venstremenuen og gå på opdagelse i de 25 fantastiske industrier

Industrien er en del af dig selv

Industrialiseringen af Danmark har været helt afgørende for det samfund og den kultur, vi har i dag. De landskaber, bygninger, varer, værktøjer, teknik, arbejdspladser, fabrikker, etc. som er en del af det liv vi lever, trækker tråde 150 år tilbage i tiden.
Alle industrier har på en eller anden facon præget alle os, der er født eller opvokset her i landet. Og du kender sikkert også nogle af dem. Måske har du boet tæt på en, eller set en skorsten på cykeltur gennem byen. Måske har du eller en i din familie arbejdet på en af Danmarks store industrier.

25 nationale industrier

I 2004-2007 gennemførte Kulturarvsstyrelsen en særlig satsning for at synliggøre og bevare industrisamfundets kulturarv – og for at øge museernes forskning i industrisamfundets historie. Et af resultaterne var udpegningen af 25 industriminder, der havde særlig betydning for Danmark og industrialiseringen.

Styrelsen udpegede og beskrev også 161 regionale industriminder, gennemførte en lang række undersøgelser- bl.a. af havne, cementindustrien, sukkerfabrikker og industrien i kunsten, samt beskrev best practice for genanvendelse af havne og industribygninger.

2010 og 2011 har styrelsen haft særlig fokus på de nationale industriminder som en resource i planlægningen og udvikling af nyskabende undervisning om industrikultur.

Det blev gjort, fordi industrien er en værdifuld del af vores kulturarv og for at fremhæve disse industriers nationale betydning for Danmarks historie.

DU KENDER SIKKERT OGSÅ NOGLE AF DEM. MÅSKE HAR DU BOET TÆT PÅ EN, ELLER SET EN SKORSTEN PÅ CYKELTUR GENNEM BYEN

Industrialiseringen

“De 25 industrier fortæller tilsammen Danmarks industrihistorie fra 1840 til 1970. Den foregik i tre ‘bølger’:”

Den første industrialiserings bølge – 1840-1890
Omkring 1840 begyndte industrien at få større betydning. Selvom den første dampmaskine blev opstillet 1788-90, var det først mellem 1840 og 1890, at dampmaskinen blev udbredt og dele af arbejdet blev mekaniseret.

Samtidig  kom der flere og flere industrivirksomheder og Danmark blev efterhånden dækket af et net af jernbanelinier og havne. De fleste virksomheder var små.

Den anden industrialiserings bølge – 1890-1950
Fra omkring 1890 blev dampmaskinen gradvist udkonkurreret af elmotoren, og virksomhederne begyndte at bruger mere energi. Det vil sige at større dele af arbejdet blev mekaniseret og de fik flere maskiner.

Virksomhederne blev større, og det blev almindeligt at planlægge både arbejdsgange og selve fabrikkerne. Både arbejdere og arbejdsgivere organiserede sig.

Den tredje industrialiseringsbølge – 1950-1970
Fra omkring 1950 blev masseproduktionen udbredt i den danske industri efter amerikansk forbillede. Der blev planlagt og rationaliseret – endnu en gang. Der kom nye forbrugsgoder som køleskabe og fjernsyn, plastvarer og medicinalvarer.

Samtidig omstillede industrien sig til at eksportere store dele af produktionen, hvor den tidligere især havde satset på hjemmemarkedet.

“De 25 industrier fortæller tilsammen danmarks industrihistorie fra 1840 til 1970”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *