Godkendelse som praktiksted

VE-installatørvirksomheder og VE-montørvirksomheder skal have ansat en VE-uddannet medarbejder. For at deltage på VE-uddannelse skal man have mindst to års erhvervserfaring og en relevant erhvervsuddannelse.

De praktikpladser eleverne arbejder på under deres uddannelser, skal være godkendte.

VE-godkendelsesordningen er frivillig og gælder for virksomheder, der installerer små, vedvarende energianlæg inden for teknologierne varmepumpe, solvarme, biovarme eller solceller.

Forskellen er, at VE-installatørvirksomheder er autoriserede el- eller vvs-installatører og derfor er i stand til at udføre hele installationsprojektet, hvorimod VE-montørvirksomhederne ikke kan udføre de arbejder, hvortil der kræves autorisation.

Virksomheder kan godkendes til følgende fire teknologier: Biomassekedler og -ovne, solcelleanlæg, solvarmeanlæg samt varmepumper m.v.

Virksomheder skal endvidere have et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt og auditeret af en kontrolinstans for at opnå VE-godkendelse. Dette system kan være et SKS- eller KS-system med en mindre tilpasning eller være baseret på ISO 9001.

Hvordan bliver virksomheden VE-godkendt?

Det er muligt at blive godkendt inden for flere teknologier. En virksomhed kan opnå godkendelse som VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed.

Godkendelse af den nye arbejdsdagskalender for 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *