Grøns Varepakhus

Grøns Varepakhus

Grøns Varepakhus i København repræsenterer industrialiseringens nye måde at afsætte og præsentere varer for kunderne på. Opført som firmaets ansigt udadtil skulle det lokke kunderne til. En ny handels- og shoppingkultur var født.

SHOPPING. Med varepakhusene kom stormagasinerne og med stormagasinerne kom shoppingkulturen. Se forbrugerekspert Eva Steensig fortælle om danskernes foretrukne fritidsbeskæftigelse – shopping!

Grøns Varepakhus – den første forretningsejendom

”Blomster i dyngevis, kæmpestabler af gulvtæpper” rapporterede den unge forfatter Herman Bang i 1880 om vareophobningerne i Magasin du Nord.

Stormagasinet, som åbnede med al sin herlighed 1870, havde dog en ældre kusine – Grøns Varepakhus – der ligger skråt overfor på Holmens Kanal og som var opført allerede i 1863.

Inspireret af de engelske warehouses

Grøns Varepakhus på Holmens Kanal 7 var tegnet af J.D. Herholdt for manufakturfirmaet  M.E. Grøn & Søn, der blev oprettet i 1825 og i 1856 åbnede en filial i Manchester.

Røns varepakhus opført i 1863 på holmens kanal sugede kunderne til med sine store udstillingsvinduer

Det nyeste nye

Bygningen i København var inspireret af italienske renæssancepaladser og især varepakhuse i Manchester – det førende engelske tekstilcentrum, der kulminerede på den tid.

Varehuset var forsynet med moderne teknik, en hydraulisk elevator, en slags intern telefon (talerør), der var gas, vand og varme og på hver etage var der store borde, åbne hyldeskabe og bænkerækker, hvor varerne kunne fremvises til opkøberne.

Varer på display

Industrialiseringen gjorde det muligt at fremstille mange flere varer end hidtil. Der var vækst i handlen og der blev introdukseret nye salgsmetoder. Det satte sit præg på byernes centrum; butikkerne blev større og fik større udstillingsvinduer. Pakhusene blev lagt ud til gaden, så de kunne lokke og præsentere varerne for kunderne allerede der.

Det begyndte så småt at ske i København fra omkring 1840.

Stormagasiner ind – beboere ud

De større manufakturgrossister begyndte at opføre varehuse, forretningsejendomme og efter 1870 stormagasiner, som adskilte sig fra varehusene ved at de solgte alle varetyper. I 1910 åbnede postordrefirmaet Daells Varehus.

Gradvist bredte forretningerne sig sådan i indre by, at mange af beboerne måtte flytte bort fra centrum. Mellem 1880 og 1916 blev antallet af beboere i indre by halveret. Et forbrugersamfund – i hvert fald for den rigere del af befolkningen – var godt på vej.

Grøns Varepakhus er et symbol på den begyndende citydannelse og repræsenterer den voksende handel med forbrugsvarer. Varehuset er det første af sin art i Danmark. Pakhuset er i dag genanvendt som kontordomicil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *