Huslån med fast eller variabel rente

Huslån med fast eller variabel rente

Gennemgang af fordele og ulemper ved et huslån med henholdsvis fast eller variabel rente. På den ene side står tryghed og sikkerhed – på den anden store besparelser og højere risiko. Læs mere herunder.
Om du bør låne til fast eller variabel rente når du optager et huslån afhænger af, hvordan du ønsker risikoen forbundet med lånet skal se ud. Kort fortalt så er der højere risiko på et lån med variabel rente end der er på et huslån med fast rente. Til gengæld kan du spare mange penge på et lån med variabel rente, hvis renten forbliver lav.

Huslån med fast rente

Huslån med fast eller variabel rente

Hvis man ønsker stor økonomisk sikkerhed, så anbefaler mange banker, at man optager et huslån med fast rente. Fordelen er naturligvis, at du kender din rente i størstedelen eller hele huslånets løbetid, uanset hvordan det finansielle marked så opfører sig.

Har du samme faste rente gennem hele lånets løbetid betaler du altså det samme nu, som du vil om 10, 20 eller 25 år. De mennesker, der optager et huslån med fast rente bruger ofte argumentet om, at “så kan man sove roligt om natten”. Det kan mange mennesker, der optager huslån med variabel rente dog også – forskellen skal findes i mennesketyper og personlighed.

Huslån med variabel rente

Huslån med fast eller variabel rente

Dette type huslån vil generelt have en markant lavere rente, end lånet med en fast rente. Dette afhænger dog 100% af renteniveauet. Lige nu (2012) er der en meget lav variabel rente på huslån på omkring 2%. Har du derfor et huslån på 2.000.000 kroner, koster det altså 40.000 kroner årligt med dette type lån. Til sammenligning vil et fastforrentet lån på 5% koste 100.000 kroner.

Det lyder umiddelbart tillokkende, men husk at vurdere lånet i forhold til risiko, da du med et huslån med variabel rente jo skal betale det, som renten nu engang er. Stiger den variable rente dermed til 9%, så betaler du naturligvis det.

Forskellige typer af huslån

Ovenstående to typer af lån, er naturligvis den ene yderlighed og den anden yderlighed. Der findes masser af hybridlån, som både baserer sig på elementer fra det fastforrentede lån og det variabelt forrentede lån. Eksempler på dette er

  • Delvis rentetilpasning (delvist variabelt) så kun dele af lånet tilpasses ved hver rentetilpasning.
  • Flexlån (variabel rente) med renteloft, så man betaler den lave rente, men sikrer sig mod, at renten stiger til mere end fx 5%. For denne sikkerhed betaler man så et mindre beløb på omkring 0,2-0,4%. For et huslån på 2.000.000 kroner betyder det ekstra udgifter på omkring 4-8.000 kroner om året.
  • Lån der kun løber i 5-10 år, hvorefter lånet skal omlægges. Dette kan være en fordel hvis du vælger et huslån med variabel rente, men ikke ønsker at følge renten de næste 30 år.

Du kan læse mere om de forskellige renteformer på bl.a. Wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *