Stedet Tæller

Stedet Tæller

Foreningen har i samarbejde med ejendommens ejer taget initiativ til at skabe et kulturelt center i det næsten 100 år gamle Rue Mejeri. Vi har derfor søgt Realdania om støtte til at bevare og udvikle stedet som noget særligt (se også: stedet-taeller og a-spekt). Siden da har vi søgt og er stadig i gang med at søge fondsmidler til projektets realisering. Mejeriet findes i Morud i et område, hvor der er meget stor efterspørgsel på kulturelle aktiviteter.

Beliggenhed og lokalt engagement

Morud ligger i et kuperet og naturskønt område ved Langesø Skov på Nordfyn. Byen er Nordfyns hurtigst voksende (morud), og der hersker en optimistisk og dynamisk pionerånd blandt byens 1650 indbyggere. Området huser mange børnefamilier og tilbyder gode muligheder for idrætsaktiviteter, men mangler i høj grad andre kulturelle tilbud.

Den lokale initiativgruppe bruger i dag bygningen som sted for opbevaring og udlevering af lokale økologiske grøntsager til en fast kundekreds. Der er desuden gennemført en del arrangementer i den tomme rustikke bygning, men manglende opvarmning og dårlige toilet-faciliteter begrænser aktiviteterne, især i vinterhalvåret.

Kulturmejeriet

Initiativgruppens ambition er at genanvende og etablere Rue Mejeri som kulturhus med udgangspunkt i bæredygtighed i bred forstand. Fokus skal være på kultur, miljø, sundhed og ernæring. Ved at placere Kulturmejeriet i et velbesøgt rekreativt område, vil det kunne tiltrække besøgende fra den nærmeste store by, Odense, og dermed tilføre lokalområdets kulturliv en ekstra dimension.

Mejeriet skal renoveres udvendigt og indvendigt, og de fornødne tekniske installationer skal etableres. Derudover påregnes indrettet kontorer og klinikker til udlejning, ligesom der skabes bedre rammer for grønsagsudlevering. Huset skal også rumme et folkekøkken med fællesspisning, og der skal indrettes rum med plads til foredrag, koncerter, skuespil, kunstudstillinger og filmfremvisninger.

Andelsbygning genanvendes

Projektet er udvalgt til videreudvikling i Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan man kan genanvende en typisk andelsbygning, der oprindeligt har været brugt som mejeri, til et aktivt lokalt samlingssted.