Tættere på Gud – og medmennesket

Tættere på Gud – og medmennesket

Moses fastede, og Jesus gjorde det. Men hvorfor egentlig? Studenterpræst ved Aarhus Universitet Steen Andreassen kommer her med sit bud på, hvad fasten betyder for menneskene i Bibelen – og mennesket i dag

 • Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at mennesket spæger sit legeme, hænger med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Er det det, I kalder faste, en dag til Herrens behag? Nej, den faste, jeg ønsker er at sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne.
 • Studenterpræst ved Aarhus Universitet, Steen Andreassen holder vejret et øjeblik, mens han endnu engang studerer versene fra Esajas kapitel 58. Han løfter blikket fra Bibelen og siger:
 • Her hører vi om den faste, der gør en forskel for dine medmennesker. For eksempel kan den praktiseres ved en ugentlig fastedag, og de penge, man ville have spist for, giver man til dem, der ikke har hus og mad.

Blikket rettes igen mod den tykke bog i hans hånd, og han fortsætter oplæsningen lidt længere nede i teksten:

 • Hvis du fjerner åget og holder op med at pege fingre og tale ondt, rækker den sultne dit brød og mætter den forkuede, så skal dit lys bryde frem i mørket og dit mulm blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig.

Studenterpræstens blik løftes igen fra teksten.

 • Det er meget stærke ord. Her står jo faktisk, at hvis man giver sit brød væk, så får man brød. Ved at dele modtager man.

Modstå det onde

Fasten omtales mange steder i Bibelen – i Det Gamle Testamente ikke kun hos Esajas, men også i forbindelse med ulykker og modgang. Israelitterne fastede for at bevæge Gud til at gribe ind og give bedre tider til folket. Også i forbindelse med sorg, blev der fastet, som for eksempel da Saul døde. Et andet eksempel er, da Moses modtager de 10 bud fra Gud. I den forbindelse faster han – ligesom Jesus senere gør det – i 40 dage.

 • Da Moses kommer ned fra bjerget, så israelitterne, han var forandret. Det strålede fra hans ansigt. Fasten gør noget ved ham, påpeger Steen Andreassen.
  Og netop ”det”, fasten gør, er vigtigt, mener studenterpræsten. For fasten er mere end en anledning til at hjælpe sine medmennesker. Fasten kan også skabe et tættere fællesskab med Gud.
 • Den spirituelle side af ørkenen kender vi blandt andet fra Jesu 40 dage i ørkenen. Her handler fasten om at modtage ånden og få kræfter til at tage afstand fra det onde. Som vi kender det fra for eksempel retræten. Her tager man afstand fra forbrug og arbejde for at modtage ånden og hvile i Guds nærvær. På samme måde kan fasten bruges, fortæller Steen Andreassen.

Hyklere og fromhed

Men fasten kan også misbruges. I Det Nye Testamente anklager Jesus i bjergprædiken farisæerne for at faste kun for deres egen skyld.

 • Det er et show off. Farisæerne bruger fasten til at vise omverdenen, hvor troende, de er. Jesus kalder dem hyklere. Der er han meget hård og gør op med den udadvendte faste. Fasten skal være opbyggelig – ikke til sorg, men til glæde, fastslår Steen Andreassen og fortsætter:
 • Den spirituelle og sociale dimension er to sider af samme sag. Jeg tror, at Jesus gør op med det rent spirituelle, altså hvis det bare er – lidt groft sagt – en fromhedsøvelse. I stedet er hele formålet med en faste at trække sig tilbage for at komme tættere på Gud og dermed også sine medmennesker.

Studenterpræsten holder inde et øjeblik. Bibelen hviler i hans hånd. Så kommer han i tanke om noget.

 • Forestil dig at tegne en sol på en dugget rude. Solen symboliserer Gud og strålerne os mennesker. Jo tættere strålerne er på Gud – jo tættere er de på hinanden.

Fakta om fasten

 • Kirkeårets faste er en optakt til påsken og varer i 40 dage, fra askeonsdag til lørdag før påske. Askeonsdag er onsdagen efter fastelavnssøndag. Navnet askeonsdag stammer fra udtrykket ”i sæk og aske”. Udtrykket kender vi fra flere steder i Bibelen, hvor sørgende folk har klædt sig i sæk og aske som tegn på deres sorg.
 • Fastetiden er en påmindelse om Jesu 40 dage i ørkenen, hvor han tre gange bliver fristet af djævelen, og alle tre gange afviser ham.
 • Søndagene i løbet af fastetiden tæller ikke med i de 40 dage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *